•obsługa prawna przedsiębiorców świadczących usługi przewozowe i spedycyjne
•pomoc prawna przy zawieraniu umów transportowych oraz rozwiązywaniu sporów związanych z wykonywaniem   kontraktów spedycji
•reguły czasu pracy kierowców
•przewóz kabotażowy
•prowadzenie postępowań przed Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego oraz przed Głównym Inspektorem   Transportu Drogowego
•zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej w sporach wynikłych z prowadzenia     działalności transportowej