W czasach gospodarki, która w głównej mierze oparta jest na wiedzy i nowoczesnych technologiach, pomagamy naszym Klientom odnaleźć się w gąszczu przepisów dotyczących szeroko pojętej własności intelektualnej i przemysłowej.

Zajmujemy się zagadnieniami dotyczącymi praw autorskich w ich wymiarze osobistym, jak i majątkowym.

Nasze usługi obejmują m.in.:

– przygotowywanie projektów umów licencyjnych, umów o przeniesieniu , najmie czy dzierżawie praw,

– sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa autorskiego i własności przemysłowej,

– pomoc w rejestracji znaku towarowego, wzoru użytkowego czy patentu przed Federalnym Urzędem ds. Ochrony Patentów i Znaków Towarowych (DPMA), Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) i Urzędem Patentowym RP.

– reprezentowanie przed właściwymi sądami i urzędami w sporach z podmiotami trzecimi.

Dzięki współpracy z rzecznikami patentowymi w Polsce, zapewniamy również zastępstwo przed Urzędem Patentowym RP.

Niemcy

Polska

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Gesetz über Urheberrecht und verwandte Rechte, skrót „UrhG”) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Ustawa o prawach autorskich do dzieł sztuki wizualnej i fotografii (Kunsturheberrechtsgesetz skrót „KUG”)
Ustawa o ochronie znaków towarowych i innych oznaczeń (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, skrót „MarkenG”) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
Ustawa o ochronie prawnej wzorów zdobniczych(Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design skrót „GeschmMG”)
Ustawa patentowa (Patentgesetz skrót „PatG”)
Ustawa o wzorach użytkowych (Gesetz über Gebrauchsmuster skrót „GebrMG”) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych