Świadczymy usług doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność w branży transportowej i spedycyjnej. Zajmujemy się zarówno krajowym, jak i międzynarodowym prawem przewozowym.

Służymy pomocą przy konstruowaniu umów z kontrahentami, zastępujemy Klienta w kontaktach z urzędami, inspekcjami czy ubezpieczycielami.

Ponadto, reprezentujemy naszych Klientów w sporach prawnych przed sądami w Polsce i w Niemczech w sprawach rozstrzyganych na podstawie przepisów w właściwego prawa krajowego, jak i Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu towarów (CMR).

Posiadamy duże doświadczenie w dochodzeniu roszczeń z tytułu szkód transportowych, jak i roszczeń o zapłatę za wykonane usługi transportowe.

Ważne akty prawne:

Niemcy

Polska

Kodeks handlowy (Handelsgesetzbuch, skrót „HGB”) Ustawa z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Ustawa o przewozie drogowym towarów(Güterkraftverkehrsgesetz, skrót „GüKG”) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
Ustawa o personelu kierującym pojazdami ciężarowymi i tramwajami (Gesetz über das Fahrpersonal von Kraftfahrzeugen und Straßenbahnen, skrót „FPersG”) Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych(Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter, skrót „GGBefG”) Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu towarów (CMR) z 19 maja 1956 r.