Nasza Kancelaria oferuje wyspecjalizowane doradztwo w dziedzinie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, którego celem jest zapewnienie przestrzegania przepisów prawa i dobrych obyczajów przez uczestników obrotu gospodarczego. Regulacje tej dziedziny prawa służą ochronie interesów innych przedsiębiorców oraz konsumentów.

Rosnąca liczba aktów prawnych, nakładających na przedsiębiorców szereg obowiązków m.in. o charakterze informacyjnym względem konsumentów, wymaga często pogłębionej znajomości wielu regulacji.

Dla jak najlepszego zabezpieczenia interesów naszych Klientów, dopasowujemy rodzaj i zasięg świadczonych usług do wymogów konkretnej branży, w której działają. Nasz zespół poddaje analizie prawnej postanowienia ogólnych warunków umów, treść i formę materiałów reklamowych, witryn internetowych czy sposoby oznakowania produktów z uwzględnieniem odpowiednich aktów prawa krajowego oraz europejskiego.

Kompleksowy charakter naszego doradztwa polega na tym, że nie tylko pomagamy naszym Klientom ustrzec się przed dopuszczeniem się naruszenia, lecz również reprezentujemy ich interesy w sporach prawnych z udziałem innych uczestników rynku. Nieuczciwe działania konkurencji mogą bowiem spowodować szereg negatywnych konsekwencji. Dlatego zakres naszych usług obejmuje również formułowanie przedprocesowych wezwań do zaprzestania naruszeń, jak i udział w postępowaniu przed właściwymi sądami i urzędami.

Ponadto, eksperci Kancelarii RGW Roclawski Rechtsanwälte biorą udział redagowaniu serwisu internetowego poświęconego prawu zwalczania nieuczciwej konkurencji „Unfair Competition & Compliance Law Portal”.

Ważne akty prawne:

Niemcy

Polska

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 3 lipca 2004 r. (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, skrót „UWG”) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom handlowym
Niemiecki kodeks cywilny (Bürgerliches Gesetzbuch, skrót „BGB”) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta