Kancelaria RGW Roclawski Rechtsanwälte umożliwia studentom oraz absolwentom studiów prawniczych odbycie praktyk, które mają na celu pogłębienie wiedzy prawniczej oraz zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych.

Oferta praktyk skierowana jest do studentów ostatnich lat studiów prawniczych, osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce, zainteresowanych problematyką z zakresu prawa gospodarczego, posiadających dobrą znajomość języków obcych. Ponadto istnieje możliwość odbycia stażu przez absolwentów studiów prawniczych zainteresowanych zdobywaniem doświadczenia zawodowego, pracą w młodym zespole, pod kierunkiem specjalistów.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk w Kancelarii RGW Roclawski Rechtsanwälte prosimy o przesłanie zyciorysu oraz listu motywacyjnego na adres: info@kanzlei-rgw.de