Category

Uncategorized

Kontrola podatkowa w praktyce oraz nowe ryzyka karne związane z podatkiem VAT – CFO-Forum

By | Uncategorized | No Comments

16 października 2018 r. w ramach cyklu CFO-Forum dla członków Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej odbędzie się spotkanie:  „Kontrola skarbowa oraz podatkowa w praktyce – postępowanie organów podatkowych w razie wykrycia nieprawidłowości. Nowe ryzyka karne i karne skarbowe związane z podatkiem od towarów i usług” , które zostanie poprowadzone przez adwokata Piotra R. Graczyka z Kancelarii RGW.

Podczas spotkania omówione zostaną między innymi następujące zagadnienia:

 1. Zmiany w organizacji organów skarbowych – Powstanie Krajowej Administracji Skarbowej i praktyczne znaczenie tych zmian dla przedsiębiorców
 2. Przebieg kontroli prowadzonej przez organy skarbowe – studium przypadku na podstawie kontroli prowadzonej przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz doświadczeń z innych kontroli
 3. Praktyczne porady dotyczące kontroli prowadzonej przez organy skarbowe
 4. Zasady odpowiedzialności w przypadku dopuszczenia się przestępstw skarbowych związanych z nierzetelnym wystawianiem faktur – studium przypadku
 5. Odpowiedzialność wynikająca z Kodeksu karnego w przypadku popełnienia przestępstw związanych z nierzetelnym wystawianiem faktur – nowe rodzaje przestępstw.

Udział w spotkaniu wymaga uprzedniej rejestracji za pośrednictwem Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej lub indywidualnego zaproszenia od Kancelarii RGW.

 Więcej informacji znaleźć można w agendzie spotkania, klikając tutaj.

 

 

The RGW Law Office and the Austrian Embassy invite you to a seminar on the GDPR

By | Uncategorized | No Comments

The RGW Law Office together with the Commercial Department of the Austrian Embassy in Poland – Advantage Austria – organise a seminar prepared within the Austrian Business Circle titled “What changes does the GDPR introduce for entrepreneurs operating in Poland? New rules on the protection of personal data.”

New principles on personal data protection applicable after 25 May 2018 and issues related to the adaption of business activity to the requirements of the GDPR (General Data Protection Regulation) will be presented during the seminar.

The meeting will take place on 28 May 2018 at 10:00 – 12:30 at RGW’s office (ul. Wspólna 35/11, 00-519 Warsaw). Depending on the profile of the participants the meeting will be held in Polish or German.

Applications to participate in the meeting should be sent to the following address: warschau@advantageaustria.org by 23 May 2018 at the latest with an indication of the language preference. Due to the limited number of places, the applications will be accepted on a first come, first served basis.

Detailed information and program are available HERE.

New regulations on the protection of personal data

By | Uncategorized | No Comments

From 25 May 2018 uniform rules on the protection of personal data will be applied throughout the European Union. There is therefore little time left to implement the new regulations by adapting the existing data protection system in your company or by building a completely new system that will be compatible with GDPR i.e. with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and the free movement of such data, and repealing Directive (General Data Protection Regulation).

RGW Law Firm has prepared a brochure containing the most important information about the GDPR, including answers to the following questions:

 • What does GDPR stand for?
 • What is the purpose of the GDPR?
 • Why is the protection of personal data so important in the European Union?
 • Does every entrepreneur have to obey the GDPR?
 • What rules apply to the processing of personal data?
 • Is GDPR also important to companies outside EU?
 • What are the rules for processing of personal data?
 • When is the processing of personal data lawful?
 • What requirements must be met in order for the consent to the processing of data be effective?
 • Will it still be necessary to register sets of personal data in GIODO?
 • What is a record of activities of data being processed and what should it contain?
 • What is the estimation of the effects of data processing?
 • What are the main rights of natural persons whose data are processed?
 • What should a natural person be informed about when acquiring their personal data?
 • What will be the powers of the national authority for the protection of personal data?
 • What financial sanctions will threaten entrepreneurs for infringement of data protection?
 • What circumstances will be taken into account when penalties are imposed?
 • What other rights will be granted to the supervisory authority?
 • Will you be able to claim damages for breach of personal data protection?
 • Will appointing a personal data officer be obligatory and what are their tasks?
 • Which documentation regarding the protection of personal data must be kept in the company?
 • What steps should be taken to adjust company to the GDPR requirements?

If you have other questions please e-mail us at rodo@rgw.com.pl

[pdf-light-viewer id=“2677″]

CONSULEGIS Spring Conference in Dublin

By | Uncategorized | No Comments

From 25 to 29 April 2018 another spring conference of the International Network of Law Firms CONSULEGIS will be held. This time representatives of the member law firms will meet in Dublin.

Members of the CONSULEGIS Network will have an opportunity to participate in lectures, workshops and meetings of specialised working teams. The conference will also be a great opportunity to strengthen relations between representatives of the member law firms.

More information about the organised conference may be found on the Consulegis website.

Wiosenna konferencja CONSULEGIS w Dublinie

By | Uncategorized | No Comments

W dniach 25-29 kwietnia 2018 r. odbędzie się kolejna wiosenna konferencja Stowarzyszenia Firm Prawniczych CONSULEGIS. Tym razem przedstawiciele kancelarii członkowskich spotkają się w Dublinie.

Członkowie Stowarzyszenia CONSULEGIS będą mieli możliwość uczestniczyć w wykładach, warsztatach, spotkaniach wyspecjalizowanych zespołów roboczych. Konferencja będzie także dobrą okazją do pogłębienia relacji między przedstawicielami kancelarii członkowskich.

Więcej informacji na temat organizowanej konferencji znaleźć można na stronie internetowej Stowarzyszenia CONSULEGIS.

Kredyty frankowe – infolinia

By | Uncategorized | No Comments

Kredyty frankowe  – infolinia

Posiadają Państwo kredyt frankowy? Chcą Państwo dowiedzieć się, jakie roszczenia przysługują wobec Banku? Zapraszamy do skorzystania z infolinii Kancelarii RGW oraz zapoznania się z informacjami dotyczącymi oferowanej pomocy prawnej.

Pojęciem „kredyty frankowe” określane są potocznie umowy kredytu hipotecznego, które były zawierane na skalę masową z polskimi konsumentami po wejściu Polski do Unii Europejskiej, tj. od 2004 roku. Oprócz umów stricte walutowych, na rynku oferowane były umowy obejmujące mechanizmy przeliczeniowe odnoszące się do miernika wartości, jakim jest kurs franka szwajcarskiego (CHF). W zależności od ukształtowania treści konkretnej umowy kredyty frankowe występują w takich formach jak kredyty indeksowane/waloryzowane oraz denominowane.

Umowy, na podstawie których udzielano kredytów frankowych, zawierają często szereg postanowień niedozwolonych, wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK, które powinny zostać wyeliminowane. Mechanizm zastosowany w kredytach frankowych opierał się na rzekomej waloryzacji kwoty kredytu i przeliczaniu salda kredytu oraz rat kapitałowo-odsetkowych według kursu franka szwajcarskiego z własnej tabeli kursowej banku. Zasady ustalania kursów niejednokrotnie nosiły cechy dowolności i nie były znane kredytobiorcom. Istnieją również poważne wątpliwości co do zgodności z prawem konstrukcji kredytu frankowego indeksowanego/denominowanego, wobec czego w postępowaniach sądowych podnoszony jest niejednokrotnie zarzut nieważności umowy.

Kancelaria RGW oferuje kredytobiorcom pomoc prawną, która obejmuje zarówno doradztwo na etapie przedsądowym (w tym analiza umowy kredytowej pod kątem występowania klauzul abuzywnych, wyliczenie przez eksperta wysokości nienależnie pobranych świadczeń, propozycja możliwych do podjęcia kroków prawnych, wezwanie do banku w celu podjęcia pozasądowej próby rozwiązania sporu), jak również przygotowanie pozwu oraz reprezentację w postępowaniu sądowym. Nasza Kancelaria jako jedna z pierwszych na rynku w marcu 2015 r. przygotowała dla swoich Klientów kompleksową usługę doradztwa prawnego w zakresie kredytów frankowych, oddając do dyspozycji m.in. infolinię „Kredyty frankowe” oraz przedstawiając wybór orzecznictwa dotyczącego kredytów frankowych.

Oferujemy przejrzyste zasady współpracy oraz rozliczeń wynagrodzenia Kancelarii. Pomoc prawna świadczona jest po zawarciu umowy o doradztwo prawne, w której określone są szczegółowo warunki współpracy. Nie pobieramy tzw. success fee. Klient jest informowany o wszelkich podejmowanych czynnościach i związanych z nimi kosztach.

W przypadku pytań zespół Kancelarii RGW pozostaje do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt pod numerem infolinii „Kredyty frankowe” +48 22 100 42 25 lub pod adresem e-mail: kredyty@rgw.com.pl

 

Więcej na temat pomocy prawnej dla kredytobiorców „frankowych:

Kredyty frankowe infolinia

Economic Criminal Law – Specialist of the Year 2017

By | Uncategorized | No Comments

The RGW Law Firm received an award Economic Criminal Law – Specialist of the Year in the ranking published by the Acquisition International Magazine.

The annual Legal Awards are awarded to law firms who distinguish themselves with their rich experience, involvement in conducted cases and high standards of provided legal services.

The Economic Criminal Law award confirms the well-established position of the RGW Law Firm in the field of economic criminal law.

More information on: https://www.acq-intl.com/2017-2017-legal-awards

Economic Criminal Law – Specialist of the Year 2017

By | Uncategorized | No Comments

Kancelaria RGW w otrzymała nagrodę Economic Criminal Law – Specialist of the Year w rankingu opublikowanym przez magazyn Acquisition International.

Coroczne nagrody Legal Awards 2017 przyznawane są kancelariom, które wyróżniają się m. in. bogatym doświadczeniem, zaangażowaniem w prowadzone sprawy oraz wysokim standardem świadczonych usług prawnych.

Przyznane wyróżnienie Economic Criminal Law potwierdza ugruntowaną pozycję Kancelarii RGW w dziedzinie prawa karnego gospodarczego.

Więcej informacji na stronie:  https://www.acq-intl.com/2017-2017-legal-awards

„Vertrauensanwalt der Handelsabteilung der Botschaft der Republik Österreich in Warschau“

By | Uncategorized | No Comments

The RGW Law Firm has been providing legal aid to entrepreneurs from Austria for many years in the area of broadly understood commercial law.

Therefore, the managing partners of RGW – Radca Prawny and Rechtsanwalt Wojciech Roclawski and Adwokat Piotr R. Graczyk have been granted the opportunity to use the title “Vertrauensanwalt der Handelsabteilung der Botschaft der Republik Österreich in Warschau“ (“Trusted attorney of the Trade Department of the Embassy of the Republic of Austria in Warsaw”).

The growing importance of Polish-Austrian economic relations makes legal advice for Austrian entrepreneurs operating in Poland in their native language necessary for carrying out effective business activity.

„Vertrauensanwalt der Handelsabteilung der Botschaft der Republik Österreich in Warschau“

By | Uncategorized | No Comments

Kancelaria RGW od wielu lat świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców z Austrii w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego.

W związku z powyższym, Wspólnicy zarządzający Kancelarii RGW – Radca Prawny i Rechtsanwalt Wojciech Rocławski oraz Adwokat Piotr R. Graczyk – uzyskali możliwość posługiwania się tytułem „Vertrauensanwalt der Handelsabteilung der Botschaft der Republik Österreich in Warschau“ („Zaufany adwokat Wydziału Handlowego Ambasady Republiki Austrii w Warszawie”).

Coraz większe znaczenie polsko-austriackich stosunków gospodarczych sprawia, że, doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców z Austrii działających w Polsce, prowadzone w ich ojczystym języku, jest niezbędne dla efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej.