Kontrola podatkowa w praktyce oraz nowe ryzyka karne związane z podatkiem VAT – CFO-Forum

By Freitag, der 5. Oktober 2018Uncategorized

16 października 2018 r. w ramach cyklu CFO-Forum dla członków Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej odbędzie się spotkanie:  „Kontrola skarbowa oraz podatkowa w praktyce – postępowanie organów podatkowych w razie wykrycia nieprawidłowości. Nowe ryzyka karne i karne skarbowe związane z podatkiem od towarów i usług” , które zostanie poprowadzone przez adwokata Piotra R. Graczyka z Kancelarii RGW.

Podczas spotkania omówione zostaną między innymi następujące zagadnienia:

  1. Zmiany w organizacji organów skarbowych – Powstanie Krajowej Administracji Skarbowej i praktyczne znaczenie tych zmian dla przedsiębiorców
  2. Przebieg kontroli prowadzonej przez organy skarbowe – studium przypadku na podstawie kontroli prowadzonej przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz doświadczeń z innych kontroli
  3. Praktyczne porady dotyczące kontroli prowadzonej przez organy skarbowe
  4. Zasady odpowiedzialności w przypadku dopuszczenia się przestępstw skarbowych związanych z nierzetelnym wystawianiem faktur – studium przypadku
  5. Odpowiedzialność wynikająca z Kodeksu karnego w przypadku popełnienia przestępstw związanych z nierzetelnym wystawianiem faktur – nowe rodzaje przestępstw.

Udział w spotkaniu wymaga uprzedniej rejestracji za pośrednictwem Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej lub indywidualnego zaproszenia od Kancelarii RGW.

 Więcej informacji znaleźć można w agendzie spotkania, klikając tutaj.