Kredyty frankowe – infolinia

By Samstag, der 30. Dezember 2017Uncategorized

Kredyty frankowe  – infolinia

Posiadają Państwo kredyt frankowy? Chcą Państwo dowiedzieć się, jakie roszczenia przysługują wobec Banku? Zapraszamy do skorzystania z infolinii Kancelarii RGW oraz zapoznania się z informacjami dotyczącymi oferowanej pomocy prawnej.

Pojęciem „kredyty frankowe” określane są potocznie umowy kredytu hipotecznego, które były zawierane na skalę masową z polskimi konsumentami po wejściu Polski do Unii Europejskiej, tj. od 2004 roku. Oprócz umów stricte walutowych, na rynku oferowane były umowy obejmujące mechanizmy przeliczeniowe odnoszące się do miernika wartości, jakim jest kurs franka szwajcarskiego (CHF). W zależności od ukształtowania treści konkretnej umowy kredyty frankowe występują w takich formach jak kredyty indeksowane/waloryzowane oraz denominowane.

Umowy, na podstawie których udzielano kredytów frankowych, zawierają często szereg postanowień niedozwolonych, wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK, które powinny zostać wyeliminowane. Mechanizm zastosowany w kredytach frankowych opierał się na rzekomej waloryzacji kwoty kredytu i przeliczaniu salda kredytu oraz rat kapitałowo-odsetkowych według kursu franka szwajcarskiego z własnej tabeli kursowej banku. Zasady ustalania kursów niejednokrotnie nosiły cechy dowolności i nie były znane kredytobiorcom. Istnieją również poważne wątpliwości co do zgodności z prawem konstrukcji kredytu frankowego indeksowanego/denominowanego, wobec czego w postępowaniach sądowych podnoszony jest niejednokrotnie zarzut nieważności umowy.

Kancelaria RGW oferuje kredytobiorcom pomoc prawną, która obejmuje zarówno doradztwo na etapie przedsądowym (w tym analiza umowy kredytowej pod kątem występowania klauzul abuzywnych, wyliczenie przez eksperta wysokości nienależnie pobranych świadczeń, propozycja możliwych do podjęcia kroków prawnych, wezwanie do banku w celu podjęcia pozasądowej próby rozwiązania sporu), jak również przygotowanie pozwu oraz reprezentację w postępowaniu sądowym. Nasza Kancelaria jako jedna z pierwszych na rynku w marcu 2015 r. przygotowała dla swoich Klientów kompleksową usługę doradztwa prawnego w zakresie kredytów frankowych, oddając do dyspozycji m.in. infolinię „Kredyty frankowe” oraz przedstawiając wybór orzecznictwa dotyczącego kredytów frankowych.

Oferujemy przejrzyste zasady współpracy oraz rozliczeń wynagrodzenia Kancelarii. Pomoc prawna świadczona jest po zawarciu umowy o doradztwo prawne, w której określone są szczegółowo warunki współpracy. Nie pobieramy tzw. success fee. Klient jest informowany o wszelkich podejmowanych czynnościach i związanych z nimi kosztach.

W przypadku pytań zespół Kancelarii RGW pozostaje do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt pod numerem infolinii „Kredyty frankowe” +48 22 100 42 25 lub pod adresem e-mail: kredyty@rgw.com.pl

 

Więcej na temat pomocy prawnej dla kredytobiorców „frankowych:

Kredyty frankowe infolinia