Category

Bez kategorii

Neue Datenschutzvorschriften

By | Bez kategorii | No Comments
Ab dem 25. Mai 2018 in der ganzen Europäischen Union werden einheitliche Regeln des Datenschutzes gelten. Nicht viel Zeit ist für die Anpassung des in Ihrem Unternehmen bestehenden oder Erstellung eines ganz neuen und mit der sog. DSGVO (Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG) übereinstimmenden Datenschutzsystems geblieben.

 

Die Kanzlei RGW hat für Sie eine Broschüre zum Thema „DSGVO“ vorbereitet, welche unter anderem die folgenden Fragen beantwortet:

 • Was steht hinter der Abkürzung DSGVO?
 • Was ist der Zweck von der DSGVO?
 • Warum ist der Datenschutz in der Europäischen Union so wichtig?
 • Muss jedes Unternehmen die DSGVO beachten?
 • Ist die DSGVO auch für die Firmen von außerhalb der Europäischen Union von Bedeutung?
 • Welche Grundsätze gelten bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten?
 • Wann ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten rechtmäßig?
 • Welche Voraussetzungen muss eine Einwilligung erfüllen, um wirksam erteilt zu sein?
 • Ist die Anmeldung der Datenschutzbestände bei der Datenschutzbehörde nach wie vor erforderlich?
 • Was ist ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten und welche Informationen muss es enthalten?
 • Worauf besteht eine Datenschutz-Folgenabschätzung?
 • Welche Hauptrechte stehen den natürlichen Personen zu, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden?
 • Worüber muss eine natürliche Person bei der Erhebung ihrer personenbezogenen Daten belehrt werden?
 • Welche Befugnisse wird die inländische Behörde für Datenschutz haben?
 • Welche Finanzsanktionen drohen den Unternehmen für einen Verstoß gegen die Datenschutzvorschriften?
 • Welche Umstände werden bei der Erhebung der Sanktionen berücksichtigt?
 • Welche andere Kompetenzen gegenüber den Unternehmen werden der Aufsichtsbehörde zustehen?
 • Kann man beim Verstoß gegen die Datenschutzbestimmungen die Schadensersatzansprüche geltend machen?
 • Ist die Benennung eines Datenschutzbeauftragten obligatorisch und welche Aufgaben hat er?
 • Welche Dokumentation betreffend den Datenschutz muss in einem Unternehmen geführt werden?
 • Welche Schritte muss man vornehmen, um die Firma an die Voraussetzungen der DSGVO anzupassen?

Bei Rückfragen bitten wir um Kontakt unter: rodo@rgw.com.pl

[pdf-light-viewer id=“2677″]

Mehr Informationen:

Datenschutz – neue Regelungen

Global Awards 2016 dla Kancelarii RGW

By | Bez kategorii | No Comments

Informujemy, że Kancelaria RGW została wyróżniona w tegorocznej edycji rankingu magazynu Corporate LiveWire i otrzymała nagrodę Global Awards 2016 w kategorii „Economic Criminal”

W rankingu corocznie znaleźć można firmy z całego świata, których osiągnięcia z ostatnich 12 miesięcy zostały docenione przez kapitułę konkursu po dokładnej ocenie nominacji.

Kancelaria RGW znalazła się w gronie kilkunastu firm prawniczych z Polski, które zostały uhonorowane w swoich kategoriach.

Pełna lista laureatów została opublikowana na stronie: http://www.corporatelivewire.com/awards.html?award=89

 

 

Problemy współczesnego prawa karnego

By | Bez kategorii | No Comments

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się praca zbiorowa pt. „Problemy współczesnego prawa karnego. Część pierwsza” pod red. dr Beaty T. Bieńkowskiej oraz prof. dr hab. Zbigniewa Jędrzejewskiego.

 W publikacji znalazły się m.in. teksty autorstwa prawników Kancelarii RGW:

 •  Subsydiarny akt oskarżenia – wybrane zagadnienia proceduralne.

– Anna Porębska, Piotr R. Graczyk

 •  Przestępstwo oszustwa sądowego w polskim prawie karnym.

– Wioletta Gwizdała, Marcin Bierła

 • Przestępstwo zmowy przetargowej w polskim i niemieckim prawie karnym – analiza prawnoporównawcza.

– Anna Porębska, Marcin Bierła

Pozostałe teksty zostały przygotowane przez pracowników naukowych i współpracowników Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Praca powstała pod redakcją dr Beaty T. Bieńkowskiej – docenta w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UW oraz prof. dr hab. Zbigniewa Jędrzejewskiego – profesora Uniwersytetu Warszawskiego oraz sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Publikację można nabyć w Księgarni C.H. Beck: https://www.ksiegarnia.beck.pl/prawo-monografie-prawnicze/id14692,Problemy-wspolczesnego-prawa-karnego.-Czesc-pierwsza.html

Powołanie mecenasa Piotra R. Graczyka na arbitra i Sekretarza Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim

By | Bez kategorii | No Comments

2 lutego 2016 r. mecenas Piotr R. Graczyk, wspólnik zarządzający Kancelarii RGW, został wybrany członkiem Rady Trybunału i Sekretarzem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim na kadencję 2016-2019.

Mecenas Graczyk już po raz kolejny pełni funkcję arbitra Trybunału (uprzednio w kadencji 2012-2015). Kadencja obecnego składu Trybunału rozpoczęła się 1 stycznia 2016 r. i potrwa do końca roku 2019.

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim jest stałym sądem polubownym, powstałym w 1994 roku. Działalność Trybunału oparta jest na ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz na Statucie i Regulaminach Trybunału. Trybunał działa nie tylko jaki stały sąd polubowny, ale rozstrzyga również spory wynikające z zaskarżenia ostatecznych decyzji dyscyplinarnych polskich związków sportowych.

Zdjęcie ze Zgromadzenia Arbitrów 2016