Problemy współczesnego prawa karnego

By Dienstag, der 7. Juni 2016Bez kategorii

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się praca zbiorowa pt. „Problemy współczesnego prawa karnego. Część pierwsza” pod red. dr Beaty T. Bieńkowskiej oraz prof. dr hab. Zbigniewa Jędrzejewskiego.

 W publikacji znalazły się m.in. teksty autorstwa prawników Kancelarii RGW:

  •  Subsydiarny akt oskarżenia – wybrane zagadnienia proceduralne.

– Anna Porębska, Piotr R. Graczyk

  •  Przestępstwo oszustwa sądowego w polskim prawie karnym.

– Wioletta Gwizdała, Marcin Bierła

  • Przestępstwo zmowy przetargowej w polskim i niemieckim prawie karnym – analiza prawnoporównawcza.

– Anna Porębska, Marcin Bierła

Pozostałe teksty zostały przygotowane przez pracowników naukowych i współpracowników Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Praca powstała pod redakcją dr Beaty T. Bieńkowskiej – docenta w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UW oraz prof. dr hab. Zbigniewa Jędrzejewskiego – profesora Uniwersytetu Warszawskiego oraz sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Publikację można nabyć w Księgarni C.H. Beck: https://www.ksiegarnia.beck.pl/prawo-monografie-prawnicze/id14692,Problemy-wspolczesnego-prawa-karnego.-Czesc-pierwsza.html