Certyfikat Uznania Banku Światowego dla Mecenasa Wojciecha Rocławskiego

By Sonntag, der 20. November 2016Uncategorized

Radca Prawny & Rechtsanwalt Wojciech Rocławski, wspólnik Kancelarii RGW, został uhonorowany Certyfikatem Uznania od zespołu Enabling the Business of Agriculture działającego przy Banku Światowym za nieoceniony wkład w opracowanie raportu Enabling the Business of Agriculture 2017.

Raport Banku Światowego obejmie dane z 62 krajów całego świata dotyczące regulacji tzw. dobrych praktyk oraz stanowi narzędzie dla analizy i identyfikacji barier prawnych dla rynku rolniczego.

Projekt Enabling the Bussiness of Agriculture (EBA) skupia się na monitorowaniu rynku rolniczego i ogólnie pojętego agrobiznesu jak również przepisów mających negatywny wpływ na rozwój w/w rynków. EBA ma na celu również zachęcanie do stwarzania warunków sprzyjających wspieraniu lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw rolniczych.