Dr hab. Wojciech Cieślak współredaktorem praktycznego komentarza do KPK

By Dienstag, der 10. November 2015Uncategorized

Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się ostatnio publikacja „Kodeks postępowania karnego. Praktyczny komentarz do zmian“ pod redakcją Wojciecha Cieślaka, Kazimierza J. Pawelca oraz Igora Tulei.

Jest to zbiorowy komentarz do przepisów Kodeksu postępowania karnego, skupiający się na praktycznych aspektach poszczególnych regulacji kodeksowych.

Publikacja ma istotne znaczenie w kontekście gruntownej reformy procedury karnej, która weszła w życie 1 lipca 2015 r.

Stosowanie nowych przepisów KPK budzi bowiem jeszcze wiele wątpliwości natury praktycznej zarówno wśród prokuratorów, funkcjonariuszy Policji, jak i pokrzywdzonych, oskarżonych, ich pełnomocników i obrońców.

Jednym z redaktorów komentarza jest Adwokat dr hab. prof. UWM Wojciech Cieślak, senior counsel w Kancelarii RGW.