Audyt prawnokarny – śniadanie tematyczne

By Samstag, der 1. März 2014Uncategorized

18 marca 2014 r. odbędzie się śniadanie tematyczne: „Audyt prawnokarny – diagnostyka zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie odpowiedzialności karnej“ organizowane przez Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą we współpracy z Kancelarią RGW.

W trakcie spotkania omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Prelegenci odniosą się do szczegółowych regulacji polskiego prawa karnego gospodarczego w kontekście odpowiedzialności karnej osób zarządzających przedsiębiorstwem oraz przedstawią metody wykrywania naruszeń w prowadzeniu przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim zasady przeprowadzania audytu prawnokarnego.

Spotkanie odbędzie się w godzinach 9:00 – 11:00 w Sheraton Plaza (Sala Rubens) przy ul. Prusa 2 w Warszawie. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.

„Audyt prawnokarny“ -zaproszenie.