Relacja z konferencji CONSULEGIS 2013 w Warszawie

By Mittwoch, der 30. Oktober 2013Uncategorized

W dniach 10-13 października 2013 r. kancelaria RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy była gospodarzem międzynarodowej konferencji z udziałem przedstawicieli firm prawniczych z całego świata, organizowanej wspólnie ze stowarzyszeniem CONSULEGIS.

Program konferencji obejmował m.in. wykład prof. dr. hab. Witolda Kuleszy pt. „Crimen laesae iustitiae. Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe według prawa norymberskiego, niemieckiego, austriackiego i polskiego“, a także warsztaty w grupach roboczych specjalistów z zakresu międzynarodowego prawa spółek i prawa podatkowego, prawa własności intelektualnej i nowoczesnych technologii, prawa pracy oraz prawa procesowego.

Przez cztery dni uczestnicy konferencji dyskutowali o aktualnych kwestiach prawnych, wymieniali się swoimi doświadczeniami zawodowymi i biznesowymi, a w wolnym czasie zwiedzali miasto oraz korzystali z zaproponowanych przez organizatorów atrakcji.