Wzmocnienie Zespołu Prawa Karnego Gospodarczego RGW

By Samstag, der 5. Januar 2013Uncategorized

Kancelaria RGW informuje, że od stycznia 2013 r. do grona ekspertów Kancelarii dołączył Pan Profesor dr hab. Wojciech Cieślak, Adwokat (Senior Counsel).

Dr hab. Wojciech Cieślak jest adwokatem posiadającym wieloletnie doświadczenie w prawie karnym a także pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Dr hab. Wojciech Cieślak jest autorem szeregu publikacji naukowych z zakresu postępowania karnego i prawa karnego materialnego.