Kancelaria RGW członkiem Stowarzyszenia Europa Forum

By Donnerstag, der 20. September 2012Uncategorized

We wrześniu 2012 r. Kancelaria RGW została członkiem Stowarzyszenia Europa Forum. Stowarzyszenie powstało na bazie powołanego do życia w 1996 roku przez Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu Europejskiego Koła Gospodarczego.

Patronat honorowy nad Stowarzyszeniem sprawują Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego.