Tytuł „Gepard Biznesu 2011“ oraz „Efektywna Firma 2011“ dla Kancelarii RGW

By Samstag, der 25. Februar 2012Uncategorized

Kancelaria RGW została wyróżniona w VI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2011 i uzyskała tytuł „Gepard Biznesu 2011” za dynamiczny rozwój. Natomiast w VI edycji Konkursu Efektywna Firma 2011 Kancelaria RGW otrzymała miano „Efektywnej Firmy 2011” za wysoką efektywność działania.

Gala wręczenia statuetek i dyplomów odbyła się w dniu 29 czerwca 2012 r. w Warszawie i została poprzedzona II Ogólnopolską Konferencją Nowoczesnego Biznesu pod hasłem „Jak firmy, banki i samorządy mogą sobie radzić ze skutkami kryzysu gospodarczego”. W uroczystości udział wzięli m. in. Alfred Domagalski Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, Eugeniusz Laszkiewicz Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w latach 1994-2008, Jerzy Krajewski Dyrektor Instytutu Nowoczesnego Biznesu oraz przedstawiciele wyróżnionych dynamicznych firm i banków z całej Polski.

Konkurs Gepardy Biznesu ma na celu wyłonienie najdynamiczniej rozwijających się firm według wzrostu ich wartości rynkowej liczonej metodą porównania do spółek giełdowych. Głównym kryterium oceny w konkursie jest dynamika wzrostu wartości rynkowej firmy w ciągu dwóch lat. Organizatorami Konkursu Gepardy Biznesu są Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” oraz Klub Gepardów Biznesu.

Regulamin Konkursu „Gepardy Biznesu”

Tytuł „Efektywna Firma 2011” przysługuje przedsiębiorcom, w których średnia stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych za lata 2008-2010 była wyższa niż 5 procent. Misją Konkursu „Efektywna Firma” jest wspieranie rozwoju polskich firm. Konkurs jest niezależny i biorą w nim udział podmioty, których dane finansowe są dostępne w jawnych rejestrach i publikacjach.

Regulamin Konkursu „Efektywna Firma 2011”

Gepardy Biznesu 2011

 Efektywna Firma 2011